Kromoszóma transzlokációk

A következő betegtájékoztató felvilágosítást nyújt a kromoszóma transzlokációkról, az öröklődésükről, valamint arról, hogy milyen esetben jelenthetnek problémát. A tájékoztató a klinikai genetikusával való beszélgetést segíti elő.

Mit jelent az, hogy kromoszóma transzlokáció?

A kromoszóma transzlokációk megértéséhez talán először a gének és a kromoszómák fogalmát kell megismerni.

Mik azok a gének és kromoszómák?

Testünket több millió sejt építi fel. A legtöbb sejtben egy teljes génkészlet található. Több ezer génünk van. A gének úgy működnek, mint egy használati utasításokból álló gyűjtemény, meghatározva a növekedésünket, valamint testünk működését. Felelősek számos jellegzetességünkért, mint pl. a szemszín, vércsoport vagy testmagasság.

A gének fonalszerű struktúrákon, úgynevezett kromoszómákon találhatók. Normálisan 46 kromoszómánk van a legtöbb sejtünkben. Kromoszómáinkat a szüleinktől örököljük, 23 kromoszómát az édesanyánktól, 23-at az édesapánktól, úgyhogy két 23-as készletünk van, 23 “pár” kromoszóma. Mivel a kromoszómák génekből épülnek fel, ezért a legtöbb génből két példányt örökölünk, egy példányt mindegyik szülőtől. Ez az oka annak, hogy gyakran hasonló jellegzetességeink vannak, mint a szüleinknek. A kromoszómákat, és így a géneket is egy DNS-nek nevezett kémiai anyag alkotja.

1. kép: Gének, kromoszómák és a DNS

A kromoszómák (ld. 2. kép) 1-22-ig számozva ugyanúgy néznek ki férfiakban és nőkben egyaránt. Ezek az autoszómák. A 23. pár tagjai azonban különbözőek férfiakban és nőkben, ezeket nemi kromoszómáknak nevezzük. Kétféle nemi kromoszóma létezik: az egyiket X kromoszómának, a másikat Y kromoszómának hívják. A nőknek normálisan két X kromoszómájuk van (XX). A nők az egyik X kromoszómát az édesanyjuktól, a másik X kromoszómát az édesapjuktól öröklik. A férfiaknak normálisan egy X és egy Y kromoszómájuk van (XY). A férfiak egy X kromoszómát örökölnek az édesanyjuktól, egy Y kromoszómát az édesapjuktól. A 2. kép egy férfi kromoszómáit mutatja, mivel az utolsó kromoszómapár XY.

2. kép: 23 pár kromoszóma méretük alapján sorba rendezve; az 1. kromoszóma a legnagyobb. Az utolsó két kromoszóma nemi kromoszóma.

Fontos, hogy megfelelő mennyiségű kromoszóma állományunk legyen, mivel a gének (melyek testünk sejtjeit irányítják) a kromoszómákon helyezkednek el. Ha egy kromoszóma egy része hiányzik, vagy egy része feleslegben van jelen, ez tanulási nehézséget, fejlődésbeli elmaradást vagy testi károsodást okozhat a gyermekben.

Mi is az a kromoszóma transzlokáció?

A transzlokáció azt jelenti, hogy a kromoszómák elrendeződése a normálistól eltérő az egyénben. Ez két úton következhet be:

 • a) a petesejt vagy hímivarsejt keletkezése során vagy a fogantatás időpontja körül következett be egy változás a kromoszóma állományban
 • b) az édesanya vagy az édesapa már egy megváltozott elrendeződésű kromoszóma készletet örökített át az utódjába

A transzlokációknak két fő típusa ismert: a RECIPROK transzlokáció és a ROBERTSON-transzlokáció.

Reciprok transzlokációk

A reciprok transzlokáció úgy jön létre, hogy két különböző kromoszóma egy-egy szakasza letörik és helyet cserél egymással. Ezt a folyamatot szemlélteti a 3. ábra.

3. ábra: A reciprok transzlokáció kialakulása

két normál kromoszómapár mindkettőböl letörik egy darab és a másik törött kromoszóma végéhez tapad

Robertson-transzlokációk

A Robertson-transzlokáció úgy keletkezik, hogy az egyik kromoszóma hozzákapcsolódik a másikhoz. A 4. ábra szemlélteti a Robertson-transzlokáció kialakulását két kromoszómából.

4. ábra: Robertson-transzlokáció kialakulása

két normál kromoszómapár Robertson-transzlokáció: az egyik kromoszómapár egy tagja hozzátapad a másik pár egy tagjához

Miért keletkeznek transzlokációk?

Bár 500 emberből egy hordoz transzlokációt, még nem igazán értjük, hogy miért alakulnak ki. Ismert, hogy a kromoszómák viszonylag gyakran eltörnek és újraegyesülnek a petesejt- és hímivarsejt-képzés során, illetve a fogantatás körül, azonban ez általában nem okoz semmilyen problémát. Ezeket a folyamatokat sajnos nem tudjuk befolyásolni vagy szabályozni.

Mikor okozhat ez problémát?

A fent említett mindkét példában a kromoszómák átrendeződése úgy ment végbe, hogy összességében nem veszett el vagy nem keletkezett felesleges kromoszóma állomány. Ezeket kiegyensúlyozott transzlokációnak nevezzük.

Egy kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó egyén általában nem érintett, és nincs is tudatában annak, hogy ő hordozó. Az egyetlen időszak életében, amikor ennek jelentősége lehet, a gyermekvállalás időszaka. Ilyenkor azért van a hordozásnak jelentősége, mert a születendő gyermek egy kiegyensúlyozatlan transzlokációt örökölhet a szülőjétől.

Kiegyensúlyozatlan transzlokációk

Amennyiben bármelyik szülő egy kiegyensúlyozott transzlokációt hordoz, előfordulhat, hogy gyermekük egy kiegyensúlyozatlan transzlokációt örököl, mely során, vagy egy felesleges kromoszóma-szakasz van jelen, vagy az egyik kromoszómából hiányzik egy darab.

Gyakran azonban akkor is transzlokációval születhet egy gyermek, ha mindkét szülőjének normál kromoszómái vannak. Ezt “de novo” (latinból) vagy új átrendeződésnek nevezzük. Ebben az esetben kicsi az esély arra, hogy a szülők további gyermekei is transzlokációval jöjjenek a világra.

Egy kiegyensúlyozatlan transzlokációt hordozó gyermek tanulási nehézséggel, fejlődésbeli elmaradással és testi károsodással küzdhet. A rendellenesség súlyossága attól függ, hogy pontosan melyik kromoszómák mely szakaszai érintettek, és milyen mennyiségű a hiányzó vagy a feleslegben lévő kromoszóma-anyag. Ennek az az oka, hogy a kromoszómák egyes részei fontosabb jelentőséggel bírnak, mint más részek.

Ha az egyik szülő kiegyensúlyozott transzlokáció hordozó, mindig továbbörökíti az utódjaiba?

Nem feltétlenül, minden terhesség során számos lehetséges kimenetel lehet:

 • A gyermek teljesen normális kromoszóma-készletet is örökölhet.
 • A gyermek ugyanazt a kiegyensúlyozott transzlokációt is örökölheti, mint amit a szülője hordoz. A legtöbb esetben ez semmilyen következménnyel nem jár a gyermekre nézve.
 • A gyermek egy kiegyensúlyozatlan transzlokációt is örökölhet, és bizonyos fokú fejlődésbeli elmaradással, tanulási nehézséggel és testi károsodással jöhet a világra.
 • A terhesség vetéléssel is végződhet.

A fentiek alapján, egy kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó egyénnek is megvan a lehetősége, hogy egészséges gyermekei szülessenek, és sok ilyen egyénnek lesznek is egészséges gyermekei. Ugyanakkor, egy kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó egyénnek az átlagosnál nagyobb az esélye arra, hogy gyermeke egy bizonyos fokú rendellenességgel szülessen, bár a rendellenesség súlyossága a transzlokáció milyenségétől függ.

Kromoszóma transzlokációk vizsgálata

A genetikai diagnosztika során lehetőség van annak kimutatására, hogy egy adott egyén hordoz-e kromoszóma transzlokációt. Egy egyszerű vérvétellel, a vér sejtes elemeiből az egyén kromoszómái megvizsgálhatók egy laboratóriumban. Ezt kariotípus elemzésnek hívjuk. A terhesség során is lehetőség van arra, hogy megvizsgálják a magzat kromoszómáit, annak megállapítására, hogy hordoz-e transzlokációt. Ezt prenatális vagy magzati diagnosztikának nevezzük, amiről részletes felvilágosítást klinikai genetikus orvos adhat. (Részletesebb tájékoztatás ezen vizsgálatokról a Chorionbiopszia és Amniocentesis című kiadványokban található.)

Hogyan érinti ez a többi családtagot?

Amennyiben az egyik családtagban kromoszóma transzlokációra derül fény, javasolt ezt megbeszélni a többi családtaggal is. Ez lehetőséget ad arra, hogy a többi családtag is megvizsgáltassa magát egy vérvétel során, ha kívánja, annak kiderítésére, hogy ők is hordozzák-e az adott eltérést. Ez különösen fontos lehet olyan családtagok számára, akiknek már van gyermeke, vagy akik a közeljövőben szeretnének gyermeket. Amennyiben nem hordozzák az átrendeződést, nem tudják továbbörökíteni az utódaiknak. Amennyiben hordozzák, számukra is felajánlható a magzati diagnosztika, hogy a terhesség során megvizsgáltathassák magzatuk kromoszómáit.

Néhány embernek nehezére esik a többi családtagot tájékoztatni egy felismert kromoszóma transzlokációról. Talán attól félnek, hogy szorongást okoznak a családban. Egyes családokban a családtagok nem tartják egymást közt a kapcsolatot, és nehezen tudják egymást értesíteni. A genetikus szakemberek nagy tapasztalatokkal bírnak ilyen esetekben, és szívesen segítséget nyújtanak Önnek abban, hogy családtagjaival megbeszéljék a felmerült problémát.

Fontos emlékeztetők

 • A kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó egyének általában egészségesek. Az egyetlen időszak, amikor ennek a hordozásnak jelentősége lehet, az a gyermekvállalás körüli időszak.
 • A transzlokációt vagy az egyik szülőtől örököljük, vagy a fogantatás körül alakul ki.
 • A transzlokációt nem lehet kijavítani-egy életen át jelen van.
 • A transzlokációt nem lehet másoktól “elkapni”, így egy transzlokációt hordozó egyén pl. továbbra is adhat vért.
 • Az emberek sokszor bűntudatot éreznek egy, a családban jelenlevő kromoszóma transzlokáció miatt. Fontos, hogy emlékezzünk rá, hogy ez senkinek sem a hibája, és senki nem tehet a kialakulásáról.

Honnan kaphatok még felvilágosítást a kromoszóma-átrendeződésekkel kapcsolatban?

Ez csupán egy rövid tájékoztató a kromoszóma transzlokációkról. További felvilágosítást nyerhet az alábbi címeken:

A Magyar Humángenetikai Társaság Honlapja
Web: www.doki.net/tarsasag/genetika

Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika honlapja
Web: www.pte.hu
http://www.aok.pte.hu/docs/szuleszet/file/Down-szorolap-Pecs_2006-web.pdf

Unique – A ritka kromoszóma-rendellenességek betegcsoportja az Egyesült Királyságban
Telephone: + 44 (0) 1883 330766
Email: info@rarechromo.org
Web: www.rarechromo.org

Orphanet
Ingyenes web-portál, mely a ritka betegségekről, klinikai tanulmányokról és elérhető gyógyszerekről ad felvilágosítást, valamint kapcsolatot nyújt az európai betegcsoportokhoz.
Web: www.orpha.net

EuroGentest
Ingyenes honlap, mely a genetikai vizsgálatokról tájékoztat és elérhetőséget nyújt az európai önsegélyező betegcsoportokhoz
Web: www.eurogentest.org

Illetve az Önhöz legközelebb eső genetikai tanácsadó:

Budapest

Semmelweis Egyetem
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

H-1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Tel.: (36)-1-215-13-80/2840, 2890
Fax: (36)-1- 217-57-70
Honlap: www.gyer2.sote.hu

Semmelweis Egyetem
I. sz. Női Klinika

H-1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel.: (36)-1-266-0473
Fax.: (36)-1-317-6174
Honlap: www.noi1.hu

Országos Közegészségügyi Központ
Humángenetikai és Teratológiai Osztály
WHO Együttműködési Központ
H-1148 Budapest, Bolgárkerék u.3.
Tel./Fax.: (36)-1-163-52-72
Honlap: www.fjokk.hu

Országos Onkológiai Intézet
H-1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel.: 00-36-1-224-86-00
Fax: 00-36-1-224-86-20
Honlap: www.oncol.hu

Debrecen

Debreceni Orvostudományi Egyetem
Szülészeti Klinika

H-4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: (36)-52-417-144
Fax.: (36)-52-417-577
Honlap: www.dote.hu

Debreceni Orvostudományi Egyetem
Gyermekgyógyászati Klinika

H-4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf. 32
Tel.: (36) 52/432-283
Fax: (36) 52/414-992
Honlap: www.debrecenigyermekklinika.hu

Pécs

Pécsi Tudományegyetem
Orvosi Genetikai Intézet

H-7623 Pécs, József A.u.7.
Tel.. (36)-72-535-976
Fax.: (36)-72-536-427
Honlap: http://genetics.aok.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Genetikai Tanácsadó
H-7624 Pécs, Édesanyák u. 17.
Tel.: (36)-72-536-000/5120
Honlap: www.pte.hu

Szeged

Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum
Orvosi Genetika Intézet

H-6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.
Tel: 36/62/545-133, 36/62/545-134
Fax: 36/62/545 699
Honlap: www.szote.u-szeged.hu/medgen/

Credits

A londoni Guy’s and St Thomas’ kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság és a London IDEAS Genetikai Tudáspark kiadványainak módosítása alapján készült a minőségbiztosítási előírásoknak megfelelően.

Fordította: Dr. Komlósi Katalin
Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

2009. május 15.

A munkát az EuroGentest támogatta, mely az Európai Unió FP6 keretprogramja által támogatott kíválósági hálózat, szerződésszám: 512148

Not all the leaflets are available in every language.

Select another language:

About EuroGentest
About Us
FAQ
Credits
LinkedIn
Policies
Privacy
Disclaimer
Accessibility
Standards Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Advertising
European Union
Contact Information
EuroGentest
Center for Human Genetics
University of Leuven
Herestraat 49 Box 602, 3000 Leuven, Belgium
webmastereurogentestorg, Tel: +32 16 340321, More...

Copyright EuroGentest2 Coordination Action 2011 - EU Contract no.: FP7 - HEALTH-F4-2010-261469