Genetikai szótár

amniocentesis vagy magzatvízvizsgálat.
Egy olyan vizsgálat, mely során egy mintavételből megvizsgálhatók a magzat génjei vagy kromoszómái. A magzatot a méhben folyadék veszi körül. Ebben a folyadékban jelen van pár magzati bőrsejt is. Ebből a folyadékból vesznek mintát egy finom tű segítségével az édesanya hasbőrén keresztül. A mintát egy laboratóriumba küldik vizsgálatra. További tájékoztatást a magzatvízvizsgálat c. ismertetőben kaphat.
autoszómák vagy testi kromoszómák.
23 pár kromoszómánk van. Az 1-22 közötti párokat autoszómáknak nevezzük, ezek férfiakban és nőkben azonosan néznek ki. A 23. pár különbözik férfiakban és nőkben és nemi kromoszómáknak nevezzük.
autoszómális domináns genetikai rendellenesség.
Ezekben a betegségekben elegendő egy megváltozott génpéldányt (mutációt) örökölni ahhoz, hogy az egyén érintett legyen a betegségben, vagy az élete folyamán később érintett legyen. A megváltozott gén domináns a normál gén felett. További információt a Domináns öröklődés című ismertetőben kaphat.
autoszómális recesszív genetikai rendellenesség.
Ezekben a betegségekben az egyén két megváltozott génpéldányt (mutációt) kell, hogy örököljön (mindegyik szülőjétől egy-egy megváltozott példányt) ahhoz, hogy érintett legyen az adott betegségben. Az az ember, aki csak egy megváltozott génkópiát örököl, tünetmentes hordozó lesz. További információt a Recesszív öröklődés című ismertetőben kaphat.
autoszómális
A testi kromoszómákat érintő elváltozás.
chorionbiopszia.
Egy terhességi vizsgálat, mely során sejteket nyernek, hogy megvizsgálják a magzat génjeit vagy kromoszómáit egy adott genetikai betegségre nézve. A fejlődő méhlepényből vesznek egy pár sejtet és egy laboratóriumba küldik vizsgálatra. További tájékoztatást a chorionbiopszia című ismertetőben kaphat.
családfa.
Egy olyan ábra, mely tartalmazza mindazon családtagokat, melyek érintettek vagy éppen nem érintettek a kérdéses genetikai rendellenességben. Az ábra azt is jelzi, hogy a családtagok milyen rokonságban állnak egymással és Önnel.
de novo.
A latinból származó fogalom, jelentése “újonnan alakult”. A genetikában egy “új” gén vagy kromoszóma megjelőlésére használják, pl. ha az egyén szülei normális génekkel vagy kromoszómákkal rendelkeznek.
deléció.
A genetikai állomány egy részének elvesztése; a fogalmat mind a gén, mind a kromoszóma egy hiányzó részére használják. További információ a Kromoszóma Rendellenességek c. kiadványban található.
DNA.
A géneket felépítő kémiai anyag, mely tartalmazza a testünk működéséhez szükséges információt.
duplikáció.
Egy génben vagy kromoszómán az örökítőanyag egy szakaszának abnormális ismétlődése. További információ a Kromoszóma Rendellenességek c. kiadványban található.
embryo.
Az emberi fejlődés egy korai stádiuma. Az embryo az első sejtből alakul ki a terhesség nagyon korai stádiumában. A petesejt és a hímivarsejt egyesülése, a fogantatás során keletkezik. Az emryo még nem hasonlít a megszületendő gyermekre, de tartalmazza mindazon sejteket, melyekből a magzat kifejlődik.
fogantatás.
A petesejt és a hímivarsejt egyesülése, hogy az újonnan kialakult magzat első sejtjét képezzék.
gén.
A testünk működéséhez szükséges információ, melyet a kromoszómákon egy kémiai anyag (DNS) tárol.
genetikai rendellenesség.
Egy olyan állapot vagy betegség, melyet egy rendellenes gén vagy kromoszóma idéz elő.
genetikai tanácsadás.
Egy olyan szakrendelés, mely tájékoztatást és támogatást nyújt olyan emberek számára, akik egy genetikai eredetű állapot miatt keresnek szakmai segítséget.
genetikai vizsgálat.
Egy olyan vizsgálat, mely segít kimutatni egy megváltozott gént vagy kromoszómát. Általában vér- vagy szövetvizsgálatot jelent. További információért lásd a “Mi az a genetikai vizsgálat?” c. kiadványt.
genetikai.
Gének által meghatározott, géneket érintő.
gyűrű kromoszóma.
Ha egy kromoszóma két vége gyűrűalakban egyesül, gyűrűkromoszóma jön létre. További információt a Kromoszóma Rendellenességek c. kiadványban kaphat.
hímivarsejt.
Az apai ivarsejt, melyből a fogantatás során a zigóta keletkezik, majd abból a magzat. A hímivarsejt 23 kromoszómát tartalmaz; az apai kromoszómapárok mindegyikéből egyet. A hímivarsejt a petesejttel egyesül, hogy egy teljes sejtet alkosson. A magzat az első sejtből fejlődik ki.
hordozó (kromoszóma transzlokáció hordozó).
Egy kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó egyén, akinél nincsen kromoszóma állomány vesztés vagy nyerés és aki általában tünetmentes.
hordozó.
Egy olyan egyén, aki általában nem beteg (legalábbis az adott pillanatban), de hordoz egy mutáns génpéldányt. Recesszíven öröklődő betegségek esetében, az egyén általában később sem lesz érintett; dominánsan öröklődő rendellenességek esetében, az egyén az élete folyamán később még érintett lehet.
inszerció.
Genetikai állomány hozzáadása egy génhez vagy kromoszómához. További információt a Kromoszóma Rendellenességek c. ismertetőben kaphat.
inverzió.
A gének sorrendjének a megváltozása egy adott kromoszómán. További információt a Kromoszóma Rendellenességek c. kiadványban kaphat.
kariotípus.
Egy egyén kromoszóma készletének a leírása, mely magában foglalja a kromoszóma szám, a nemi kromoszómák típusának (XX vagy XY) és a normális mintától való eltérés meghatározását.
kiegyensúlyozatlan transzlokáció.
Egy olyan kromoszóma átrendeződés, mely során új kromoszóma állomány, vagy hiányzó kromoszóma állomány, vagy mindkettő keletkezik. Kialakulhat egy kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó szülő gyermekében. További információt a Kromoszóma Transzlokációk c. kiadványban kaphat.
kiegyensúlyozott transzlokáció.
Egy olyan transzlokáció, melyben nem vész el és nem adódik hozzá új kromoszóma állomány, csak átrendeződik. Egy kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó egyén általában tünetmentes.
klinikai genetikus.
Egy olyan szakorvos, aki tájékoztatást és támogatást nyújt olyan emberek számára, akik egy genetikai eredetű állapot miatt keresnek szakmai segítséget.
kromoszómák.
Fonalszerű struktúrák, melyek a fénymikroszkópban láthatók, és géneket tartalmaznak. Az emberi sejtek általában 46 kromoszómát tartalmaznak. Az egyik 23-as készletet az édesanyánktól, a másik 23-as készletet az édesapánktól örököljük.
magzat.
Az embrió stádium végétől az újszülöttkorig tartó fejlődési periódus, azaz a fogantatást követő 9. héttől a születésig tartó szakasz.
méh.
A nő azon testrésze, melyben a magzat fejlődik a terhesség során.
méhlepény (placenta).
A terhes nő méhének belső felszínéhez hozzáfekvő szerv. A magzat a táplálékát a méhlepényből kapja. A placenta a megtermékenyített petesejtből fejlődik ki, így általában a magzattal egyező génállománya van.
mutáció.
Egy génben bekövetkezett változás. Néha, amikor egy gén megváltozik, a benne kódolt információ is megváltozik, így nem tud normálisan működni. Ez genetikai betegség kialakulásához vezethet.
negatív eredmény.
Egy olyan vizsgálati eredmény, mely azt mutatja, hogy a vizsgált személyben nincs jelen a keresett génelváltozás (mutáció).
nemhez kötött öröklődés.
Egy olyan vizsgálati eredmény, mely azt mutatja, hogy a vizsgált személyben nincs jelen a keresett génelváltozás (mutáció).
nemhez kötött öröklődés
Lásd az X-hez kötött öröklődésnél. nemi kromoszómák. Az X és az Y kromoszóma. A nemi kromoszómák határozzák meg, hogy valaki nő vagy férfi lesz. A nőknek két X kromoszómájuk, a férfiaknak egy X és egy Y kromoszómájuk van.
nőgyógyászati citológiai mintavétel.
Minden nőnek ajánlott vizsgálat, melyből megállapítható, hogy a méhnyaknál található sejtekben van-e valami rendellenesség.
nyaki redő vizsgálat.
A magzati nyak hátsó részének az ultrahangos vizsgálata, ahol normálisan kora terhességben egy folyadékkal telt űr található. Amennyiben a magzat egy veleszületett rendellenességben szenved (pl. Down-szindróma), ennek az űrnek a mérete rendellenes lehet.
örökletes betegség.
Öröklött, a családban halmozódó betegség.
Petefészek/kek.
A női test petesejtet termelő szervei.
petesejt.
Az anyai ivarsejt, melyből a fogantatás során a zigóta keletkezik, majd abból a magzat. A petesejt 23 kromoszómát tartalmaz; az anyai kromoszómapárok mindegyikéből egyet. A petesejt a hímivarsejttel egyesül, hogy egy teljes sejtet alkosson. A magzat az első sejtből fejlődik ki.
pozitív eredmény.
Egy olyan vizsgálati eredmény, mely azt mutatja, hogy a vizsgált személyben jelen van a keresett génelváltozás (mutáció).
prediktív tesztelés.
Egy olyan rendellenesség genetikai vizsgálata, mely az élet során később lép vagy léphet fel. Ha a vizsgálat egy olyan rendellenesség kimutatására szolgál, melynek a hordozósága esetén a betegség majdnem teljes biztonsággal fellép, preszimptómás tesztelésről beszélünk.
prenatalis diagnosztika.
A terhesség során elvégzett vizsgálat, mely egy genetikai betegség kimutatására vagy kizárására szolgál a babában.
preszimptómás tesztelés.
Lásd prediktív tesztelés.
reciprok transzlokáció.
A reciprok transzlokáció úgy jön létre, ha két különböző kromoszóma 1-1 szakasza letörik és a szakaszok helyet cserélnek egymással. További információt a Kromoszóma Transzlokációk c. kiadványban kaphat.
Robertson-transzlokáció.
Ha az egyik kromoszóma egyik vége egy másik kromoszóma végéhez tapad, Robertson-transzlokáció jön létre. További információt a Kromoszóma Transzlokációk c. kiadványban kaphat.
sejt.
Az emberi szervezetet több millió sejt építi fel, melyek építőkockaként működnek. A szervezetünk különböző részeiben a sejtek különbözőek és másképpen működnek. Minden sejtben két példány van minden génből (kivéve a petesejtet nőkben és a hímivarsejtet férfiakban).
transzlokáció.
A kromoszóma állomány újrarendeződése. Akkor keletkezik, ha egy kromoszóma egy darabja letörik és egy másik kromoszómához tapad. További információt a Kromoszóma Transzlokációk c. kiadványban kaphat.
ultrahangos vizsgálat.
Egy fájdalmatlan vizsgálat, mely a hanghullámok segítségével képet készít a növekvő magzatról az édesanya terhessége során. Készülhet a hasfalon keresztül vagy lehet hüvelyi ultrahang vizsgálat. uterus. A méh orvosi megfelelője.
vagina.
A méhből a külvilág felé vezető csatorna nőknél, a szülőcsatorna.
vetélés.
A terhesség idő előtti befejeződése, még mielőtt a magzat képes lenne a méhen kívüli életre.
X kromoszóma.
A nemi kromoszómák egyike. A nőknek általában két X kromoszómájuk van. A férfiaknak általában egy X és egy Y kromoszómájuk van.
X-hez kötött redellenesség.
Egy genetikai elváltozás, mely az X kromoszóma egyik génjének mutációjára (megváltozására) vezethető vissza. X-hez kötött rendellenesség pl. a hemofília, a Duchenne-féle izomsorvadás és a Fragilis-X szindróma. További információt az X-hez kötött öröklődés c. kiadványban kaphat.
XX.
Ez jelképezi egy nő szokásos nemi kromoszómáit. A nőknek általában két X kromoszómájuk van. Mindegyik szülőjüktől egy-egy X kromoszómát örökölnek.
XY.
Ez jelképezi egy férfi szokásos nemi kromoszómáit. A férfiaknak általában egy X kromoszómájuk és egy Y kromoszómájuk van. Az X kromoszómát az édesanyjától, az Y kromoszómát az édesapjától örökli.
Y kromoszóma.
A nemi kromoszómák egyike. A férfiaknak általában egy Y kromoszómájuk és egy X kromoszómájuk van. A nőknek általában két X kromoszómájuk van.

További genetikai szakszótárat az alábbi címen találhat:
www.orvosiszotar.hu

Credits

Fordította: Dr. Komlósi Katalin
Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

2009. május 15.

A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva.

A munkát az EuroGentest támogatta, mely az Európai Unió FP6 keretprogramja által támogatott kíválósági hálózat, szerződésszám: 512148

Not all the leaflets are available in every language.

Select another language:

About EuroGentest
About Us
FAQ
Credits
LinkedIn
Policies
Privacy
Disclaimer
Accessibility
Standards Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Advertising
European Union
Contact Information
EuroGentest
Center for Human Genetics
University of Leuven
Herestraat 49 Box 602, 3000 Leuven, Belgium
webmastereurogentestorg, Tel: +32 16 340321, More...

Copyright EuroGentest2 Coordination Action 2011 - EU Contract no.: FP7 - HEALTH-F4-2010-261469