Информация за пациенти и семейства

Bulgaria

Моля, обърнете внимание, че някои от PDF файловете са големи по размер (1MB) и изтеглянето им може да отнеме известно време.

Ако имате проблем с отварянето на файла, моля, натиснете десния бутон на мишката и изберете 'save as', за да запазите файла на вашия компютър. Можете да го отворите оттам.

Leaflets Download as:
Амниоцентеза PDF HTML
Хромозомни Транслокации PDF HTML
Хромозомни изменения PDF HTML
Х ОРИОННА БИОПСИЯ (CVS) PDF HTML
Доминантно унаследяване PDF HTML
Често задавани въпроси за генетичния анализ PDF HTML
Генетичен речник PDF HTML
Рецесивно унаследяване PDF HTML
Информация за Вашата среща с генетичен специалист PDF HTML
Какво представлява генетичният анализ? PDF HTML
X свързано унаследяване PDF HTML
Изследване за предразположение към рак PDF HTML
Изследване за носителство PDF HTML
Какво представлява генетичното изследване за предразположение? PDF HTML
Какво се случва в генетичната лаборатория? PDF HTML
Not all the leaflets are available in every language.

Select another language:

About EuroGentest
About Us
FAQ
Credits
LinkedIn
Policies
Privacy
Disclaimer
Accessibility
Standards Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Advertising
European Union
Contact Information
EuroGentest
Center for Human Genetics
University of Leuven
Herestraat 49 Box 602, 3000 Leuven, Belgium
webmastereurogentestorg

Copyright EuroGentest2 Coordination Action 2011 - EU Contract no.: FP7 - HEALTH-F4-2010-261469