Informace pro pacienty a rodiny

Czech

Vezměte prosím v úvahu, že některé níže uvedené PDF soubory jsou rozsáhlé ( 1 MB) a jejich stažení může trvat delší dobu.

Pokud budete mít problémy s otevíráním souboru, klikněte pravou myší a vyberte „uložit jako". Poté si soubor uložte do svého počítače. Tento soubor pak otevřete obvyklým způsobem.

Leaflets Download as:
Amniocentéza PDF HTML
Autosomálne dominantní dedicnost PDF HTML
Autosomálne recesivní dedicnost PDF HTML
Casto kladené otázky o genetickém testování PDF HTML
Chromosomové translokace PDF HTML
Chromosomové zmeny PDF HTML
Co se děje v genetické laboratoři? PDF HTML
Co to je genetický test? PDF HTML
Co to je prediktivní genetický test? PDF HTML
Dedicnost vázaná na X chromosom PDF HTML
Nádorové prediktivní testování PDF HTML
Nekolik informací o genetické konsultaci PDF HTML
Odber Choriových Klku (CVS) PDF HTML
Testování přenašečství PDF HTML
Základní genetický slovník PDF HTML
Not all the leaflets are available in every language.

Select another language:

About EuroGentest
About Us
FAQ
Credits
LinkedIn
Policies
Privacy
Disclaimer
Accessibility
Standards Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Advertising
European Union
Contact Information
EuroGentest
Center for Human Genetics
University of Leuven
Herestraat 49 Box 602, 3000 Leuven, Belgium
webmastereurogentestorg

Copyright EuroGentest2 Coordination Action 2011 - EU Contract no.: FP7 - HEALTH-F4-2010-261469