Recesivno dedovanje

V zloženki so zbrane informacije, kaj pomeni recesivno dedovanje in kako se dedujejo recesivna obolenja. Za lažje razumevanje recesivnega dedovanja, najprej nekaj informacij o genih in kromosomih.

Geni in kromosomi

Naše telo je sestavljeno iz milijonov celic. Večina celic vsebuje popolni sestav genov. Imamo tisoče genov. Geni delujejo kot zbirka navodil za kontrolo rasti in delovanje našega telesa. Odgovorni so za številne lastnosti, kot so barva oči, krvna skupina ali velikost.

Geni so nanizani na nitastih strukturah, ki jim pravimo kromosomi. Praviloma imamo v večini celic 46 kromosomov. Podedujemo jih od staršev, 23 od očeta in 23 od matere, tako da imamo dva seta po 23 kromosomov, oziroma 23 parov. Ker so kromosomi sestavljeni iz genov, na ta način podedujemo dve kopiji večine genov, po eno kopijo od vsakega od staršev. Zato imamo pogosto podobne lastnosti kot naši starši. Kromosomi in geni so sestavljeni iz kemične snovi, ki jo imenujemo DNK (deoksiribonukleinska kislina).

Včasih se v eni kopiji gena pojavi sprememba (mutacija) in prepreči njegovo normalno delovanje. Če se sprememba pojavi samo v eni kopiji gena za recesivno obolenje, medtem ko je druga kopija normalna, posameznik praviloma ne bo imel genetskega obolenja.

Slika 1. Geni, kromosomi in DNK

Kaj je avtosomno recesivno dedovanje?

Nekatera obolenja se v družini dedujejo na »recesiven« način. To pomeni, da mora oseba podedovati dve spremenjeni kopiji enakega gena (eno spremenjeno kopijo gena od očeta in eno od matere), da se obolenje izrazi. Če oseba podeduje eno spremenjeno in eno normalno kopijo gena, bo v večini primerov zdrava prenašalka, saj bo ena normalna kopija gena zadostna. Biti prenašalec pomeni, da nimaš obolenja, imaš pa spremenjeno eno od dveh kopij določenega gena. Primera avtosomno recesivnih obolenj sta cistična fibroza (imenovana tudi mukoviscidoza) in anemija srpastih celic.

Kako se recesivna obolenja dedujejo?

Slika 2. Kako se recesivna obolenja prenašajo s staršev na otroke

Če sta oba starša prenašalca spremembe v enakem genu, lahko preneseta na svoje potomce normalno kopijo gena ali spremenjeno kopijo gena. Prenos je povsem naključen.

Vsak otrok staršev, ki sta prenašalca spremenjene kopije enakega gena, ima 25% verjetnost (1 od 4), da bo podedoval spremenjeni kopiji od obeh staršev in genetsko obolenje se bo pri njem izrazilo. To hkrati pomeni, da obstaja 75% verjetnost (3 od 4), da se obolenje pri otroku ne bo izrazilo. Ta verjetnost je enaka v vsaki nosečnosti, tako za dečke kot za deklice.

Obstaja tudi 50% verjetnost (2 od 4), da bo otrok podedoval samo eno kopijo spremenjenega gena od staršev. V tem primeru bo otrok zdrav prenašalec, tako kot starši.

Nazadnje obstaja tudi 25% verjetnost (1 od 4), da bo otrok podedoval normalni kopiji genov od obeh staršev. Tak otrok ne bo imel genetskega obolenja in tudi ne bo prenašalec.

Vse možnosti se pojavljajo naključno. Verjetnost ostaja enaka v vsaki nosečnosti. Enaka je za dečke in deklice.

Kaj če je posameznik prvi v družini, ki ima določeno genetsko obolenje?

Včasih se nekdo rodi z recesivnim genetskim obolenjem, ki ga v družini nihče prej ni imel. Čeprav so bili lahko številni družinski člani v več predhodnih generacijah prenašalci spremembe v genu, pa se bo genetsko obolenje pri otroku izrazilo samo, če sta prenašalca oba starša in je otrok tako od očeta kot tudi od matere podedoval spremenjeno kopijo gena.

Preiskave za ugotavljanje prenašalstva in preiskave v nosečnosti

Za ljudi, ki imajo v družinski anamnezi recesivno genetsko obolenje, obstajajo številne možnosti. Mogoče so preiskave za ugotavljanje prenašalstva, s katerimi lahko ugotovijo, če sta oba partnerja prenašalca spremenjenega gena. Informacija je lahko koristna pri načrtovanju nosečnosti. Za nekatera recesivna genetska obolenja so mogoče preiskave v nosečnosti. Z njimi lahko ugotovimo, če je otrok podedoval obolenje (več informacij o teh preiskavah lahko dobite v zloženkah o biopsiji horionskih resic in amniocentezi). Smiselno je, da se o tem pogovorite z zdravnikom.

Drugi družinski člani

Če ima nekdo v družini recesivno genetsko obolenje ali je prenašalec, je smiselno, da se o tem pogovori s sorodniki. S tem omogoči tudi drugim sorodnikom, da se lahko odločijo za preiskave ugotavljanja prenašalstva, če to želijo. Informacija lahko pomaga tudi pri postavitvi diagnoze pri drugih družinskih članih. Poseben pomen ima lahko pri sorodnikih, ki že imajo otroke ali pa načrtujejo družino.

Nekaterim je težko govoriti s sorodniki o genetskem obolenju. Skrbi jih, da bodo v družino vnesli nemir. Spet druge družine nimajo stikov s sorodniki in jim je le-te težko ponovno vzpostaviti. Genetski svetovalci imajo pogosto veliko izkušenj z družinami v takšnih situacijah in zato lahko ponudijo pomoč pri razlagi situacije drugim družinskim članom.

Kaj si je pomembno zapomniti

  • Posameznik mora podedovati dve spremenjeni kopiji gena, po eno od vsakega od staršev, da se obolenje pri njem izrazi (25% verjetnost). Če podeduje samo eno spremenjeno kopijo gena, bo prenašalec (50%).
  • Podedovana kombinacija je naključna. Verjetnost ostaja enaka v vsaki nosečnosti, ne glede na spol otroka.
  • Spremenjenega gena ni mogoče popraviti – prisoten ostane vse življenje.
  • Spremenjeni gen ni nalezljiv. Osebe, ki ga imajo, so še vedno lahko npr. krvodajalci.
  • Ljudje imajo pogosto občutek krivde, če je v družini genetsko obolenje. Pomembno si je zapomniti, da genetsko obolenje ni nikogaršnja krivda in da nihče ni ničesar naredil, da je do tega prišlo.

To je samo kratek pregled recesivnega dedovanja. Več informacij lahko dobite na:

Orphanet
Prosto dostopna spletna stran z informacijami o redkih boleznih, kliničnih poskusih, zdravilih in naslovih spletnih strani podpornih skupin v Evropi.
Naslov spletne strani: www.orpha.net

Eurogentest
Prosto dostopna spletna stran z informacijami o genetskih preiskavah in naslovih spletnih strani podpornih skupin v Evropi.
Naslov spletne strani: www.eurogentest.org

in na sledečih klinikah:

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Ginekološka klinika
Inštitut za medicinsko genetiko
Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 432 00 24 (ambulanta)
+386 1 540 11 37 (vodja)
Fax: +386 1 540 11 37
e-pošta: info.img@kclj.si
http://medicinska-genetika.si

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Pediatrična klinika
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove
Center za klinično genetiko
Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 522 92 70
+386 1 522 92 44
Fax: +386 1 522 93 57
e-pošta: mirjam.stopar@mf.uni-lj.si
http://www.pedkl.si/si/oddelki/end/

Medgen - Medicinska genetika, družba za zdravstvene dejavnosti d.o.o.
Ambulanta za klinično genetiko Ljubljana
Ulica Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
in Ambulanta za klinično genetiko Postojna
Prečna 2, 6230 Postojna
Tel.: +386 1 510 71 30
+386 051 429 723
Fax: +386 1 510 71 31
e-pošta: info@medgen.si
http://www.medgen.si/

Univerzitetni klinični center Maribor
Klinika za ginekologijo in perinatologijo
Laboratorij za medicinsko genetiko
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Tel.: +386 2 321 29 47 (pisarna)
+386 2 321 29 47 (vodja)
Fax: +386 2 321 27 55
e-pošta: gen.lab@ukc-mb.si
http://www.ukc-mb.si/index.php?id=281

Onkološki inštitut Ljubljana
Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje in testiranje
Zaloška 2, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 5879 649
Fax: +386 1 5879 400
e-pošta: avrecar@onko-i.si , Alenka Vrečar, DMS (kontaktna oseba)
www.onko-i.si

Credits

Prirejeno po zloženkah izdelanih pri Guy's and St Thomas Hospital, London in London IDEAS Genetic Knowledge Park, Združeno kraljestvo.

To delo je dobilo podporo s strani EuroGentest-a in Evropske skupnosti - kontaktna številka 512148, FP6 Network of Excellence.

Prevedla dr. Karin Writzl, Inštitut za medicinsko genetiko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija.

Januar 2009

Not all the leaflets are available in every language.

Select another language:

About EuroGentest
About Us
FAQ
Credits
LinkedIn
Policies
Privacy
Disclaimer
Accessibility
Standards Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Advertising
European Union
Contact Information
EuroGentest
Center for Human Genetics
University of Leuven
Herestraat 49 Box 602, 3000 Leuven, Belgium
webmastereurogentestorg

Copyright EuroGentest2 Coordination Action 2011 - EU Contract no.: FP7 - HEALTH-F4-2010-261469